atestavimas


atestavimas
atestãvimas dkt.

.

Look at other dictionaries:

  • atestavimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Asmenų žinių ir gebėjimų, numatytų mokymo programose, tikrinimas ir vertinimas. atitikmenys: angl. attestation; certification rus. аттестация, f pranc. attestation, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • atestavimas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Darbuotojo tarnybinės veiklos, sugebėjimų bei tinkamumo einamoms pareigoms įvertinimas. atitikmenys: angl. attestation; certification rus. аттестация, f pranc. attestation, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • atestavimas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Periodinis darbuotojo kompetencijos tikrinimas darbo vietoje arba už jos ribų, siekiant nustatyti tinkamumą eiti tam tikras pareigas. atitikmenys: angl. attestation pranc. attestation, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • atestavimas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Vertinimas, rezultatų fiksavimas ir sprendimų priėmimas, kai asmeniui pripažįstama ir atitinkamu dokumentu patvirtinama tam tikra kompetencija arba kvalifikacija. atitikmenys: angl. certification… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimas — statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Procedūra, kuria Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos įvertina, ar dauginamosios medžiagos tiekėjai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, ir įrašo juos į… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • energetikos darbuotojo atestavimas — statusas Aprobuotas sritis Energetika apibrėžtis Tikrinimas, ar energetikos darbuotojas pagal einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą atitinka jam keliamus kvalifikacinius reikalavimus, ar turi reikiamą išsilavinimą ir pakankamą darbo stažą …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • tradicinių amatų meistro atestavimas — statusas Aprobuotas sritis tautinis paveldas apibrėžtis Procedūra, kuria įvertinama, ar tradicinis amatininkas atitinka tradicinių amatų meistrui keliamus reikalavimus. ryšiai: susijęs terminas – tradicinių amatų meistras šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • attestation — atestavimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Asmenų žinių ir gebėjimų, numatytų mokymo programose, tikrinimas ir vertinimas. atitikmenys: angl. attestation; certification rus. аттестация, f pranc. attestation, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • certification — atestavimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Asmenų žinių ir gebėjimų, numatytų mokymo programose, tikrinimas ir vertinimas. atitikmenys: angl. attestation; certification rus. аттестация, f pranc. attestation, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • аттестация — atestavimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Asmenų žinių ir gebėjimų, numatytų mokymo programose, tikrinimas ir vertinimas. atitikmenys: angl. attestation; certification rus. аттестация, f pranc. attestation, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas